CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INNOTRACK Deliverable 3.1.5 -- Recommendation of, and scientific basis for, optimisation of switches & crossings - part 1. Paris:UIC

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Elias Kassa ; Dirk Nicklisch
2009. - 30 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-02-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 111668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur