CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic train–turnout interaction in an extended frequency range using a detailed model of track dynamics

Elias Kassa (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Sound and Vibration (0022-460X). Vol. 320 (2009), 4-5, p. 893-914.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 111663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur