CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers Railway Mechanics – a NUTEK/VINNOVA Competence Centre. Triennial Report: 1 July 2006 – 30 June 2009 / Review: 1 July 1995 – 30 June 2006 / Plans: 1 July 2009 – 30 June 2012

Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Bengt Åkesson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 104 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-02-06. Senast ändrad 2013-01-17.
CPL Pubid: 111657

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur