CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editorial of Special Issue on High Tech in Heavy Haul

Robert Fröhling ; Per-Olof Larsson-Kråik ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Nordmark
Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part F, journal of rail and rapid transit (0954-4097). Vol. 223 (2009), p. i-ii.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-06. Senast ändrad 2013-05-13.
CPL Pubid: 111647

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur