CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Informality and emergence: Editorial

Paul Chan ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 27 (2009), 10, p. 907-912.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: construction management, research, precticeDenna post skapades 2010-02-05. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 111605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur