CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light dripline nuclei

Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nuclear Physics A (0375-9474). Vol. 734 (2004), p. 263-270.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Some recent result for light dripline nuclei are reviewed. The main emphasis is put on nulcei with neutron numbers N = 6, 7 and 8.

Nyckelord: SHORT-LIVED NUCLIDES, BETA-DECAY, GROUND-STATE, INELASTIC-SCATTERING, LI-10, FRAGMENTATION, BE-12, B-8, ENERGY, LINEDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 11158

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur