CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How can GIS and BIM be integrated?

Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
CAADRIA 2010 Conference NEW FRONTIERS (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-02-04. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 111528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur