CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of turbulent flow of agitated liquid with pitched blade impeller.

Claes Sturesson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Ivan Fort
Chem. Eng. Comm. Vol. 138 (1995), p. 1-23.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur