CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal management of optically pumped long-wavelength InP-based semiconductor disk lasers

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Strassner ; Eckart Gerster ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics Vol. 11 (2005), 5, p. 1126-1134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 11138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


High Power, Long Wavelength Semiconductor Disk Lasers for Continuous and Mode-Locked Operation