CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of solar-dehumidification wood drying kiln characterized by high-capacity and temperature.

DK Shang ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; XD Zhang
Drying Technology Vol. 13 (1995), p. 1431-1445.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur