CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of organic compounds in superheated steam drying of bark chips.

Hans Björk (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Fuel Vol. 75 (1996), p. 81-84.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur