CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some aspects of the modelling of wood chips drying in superheated steam.

Christian Fyhr (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Int. J. Heat Mass Transfer Vol. 40 (1997), p. 2825-2842.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur