CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High temperature convective drying of wood chips with air and superheated steam.

Anders Johansson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Christian Fyhr (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Int. J. Heat Mass Transfer Vol. 40 (1997), p. 2843-2858.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur