CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of the drying medium on high temperature convective drying of single wood chips.

Anders Johansson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Drying Technology Vol. 15 (1997), p. 1801-1813.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111366

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur