CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow measurements on a turbulent fibre suspension by Laser Doppler Anemometry.

Sven R. Andersson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
AIChE J. Vol. 46 (2000), p. 1106-1119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur