CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of some fibre and solution properties on pulp fibre friction.

Sven R. Andersson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; T. Nordstrand ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
J. Pulp and Paper Sci. Vol. 26 (2000), p. 67-71.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur