CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of contact forces in three dimensional non-bonded fibre networks.

Johan Ringnér (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Nordic Pulp&Paper Research J. Vol. 16 (2001), p. 118-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur