CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid dispersion and gas hold-up in packed bubble columns at atmospheric pressure.

Peter Therning ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Chem. Eng. J. Vol. 81 (2001), p. 69-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur