CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon-based nanoelectromechanical devices

Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; E. E. B. Campbell ; J Ek-Weis ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Andreas Isacsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; N Olofsson ; Yury A. Tarakanov (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Advanced workshop on Frontiers in Electronics (invited paper) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Den kondenserade materiens fysik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur