CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of the Radiation Environment at ISS Altitudes

Katarina Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Davide Mancusi (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; T. Sato ; K. Niita
Acta Astronautica (0094-5765). Vol. 65 (2009), p. 279-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 111289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur