CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HIBRAC:a 1-D Deterministic Heavy-Ion Transport Code Optimised for Radiotherapy

Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Davide Mancusi (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Radiation Measurements (1350-4487). 44, p. 38-46. (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-01. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 111287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur