CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards early visualisation of virtual non-nominal geometry : an industrial design perspective

Casper Wickman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-01-31. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 111277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur