CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Defining Quality Appearance Index Weights by Combining VR and CAT Technologies

Casper Wickman (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of DETC'01 ASME 2001 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference DAC-21143, (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-31. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 111274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur