CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas chromatography - mass spectrometry of sugars and related hydroxy acids as trimethylsilyl derivatives

Göran Petersson (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0094309-0.- 5 s.
[Doktorsavhandling]

The application of gas chromatography and mass spectrometry has contributed to the rapid progress of carbohydrate chemistry during the past ten years. The methods are indispensable tools in current research on carbohydrate reactions during pulping processes.

Acyclic ether, ester, and oxime trimethylsilyl derivatives are useful for gas chromatographic analysis of alditols, aldoses, ketoses, aldonic acids, aldaric acids and uronic acids. These derivatives have been studied in detail by mass spectrometry and shown to be advantageous for structural analysis. The mass spectrometric fragmentation of glycosidic trimethylsilyl derivatives has also been investigated. An important application is the identification of products from methylation analysis.

Nyckelord: monosaccharides, hydroxy acids, gas chromatography, mass spectrometry, pulping


Disputationen och avhandlingen avsåg teknisk doktorsgrad (ersattes från 1974 av förenklad doktorsexamen). Vid sidan av fakultetsopponenten Olof Theander (kolhydratkemi) var docent Olof Ceder GU (analytisk organisk kemi) andre opponent. Utlåtanden skrevs av huvudopponenten och av ämnesföreträdaren professor Olof Samuelson. Ordförande i betygsnämnden var professor Nils-Herman Schöön. Sektionen för kemi beslutade på betygsnämndens förslag enhälligt att bedöma disputationsprovet med betyget "Berömlig".

Den sammanfattande delen av avhandlingen publicerades i Svensk Papperstidning 78 (1975) 27-31, Skannad fulltext (av preprint) återges med tidskriftens tillstyrkan.Denna post skapades 2010-01-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 111254