CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The beta-decay of Li-9 to the high lying states in Be-9

Y. Prezado ; U. C. Bergmann ; M. J. G. Borge ; J. Cerdekall ; L. M. Fraile ; H. O. U. Fynbo ; H. Jeppesen ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Mikael Meister ; Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; K. Riisager ; O. Tengblad ; Thomas Nilsson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; L. Weissmann ; Katarina Wilhelmsen (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nuclear Physics A (0375-9474). Vol. 746 (2004), p. 518C-521C.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur