CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition modelling of pulp suspensions applied to a pressure screen.

Tomas Wikström ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
J. Pulp and Paper Sci. Vol. 28 (2002), p. 374-378.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur