CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new correlation for the onset of fluidisation of pulp suspensions.

Tomas Wikström ; Ylva Rönnmark (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Nordic Pulp&Paper Research J Vol. 17 (2002), p. 374-381.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur