CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer in vial lyophilization.

Mikael Brülls ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Int. J of Pharmaceutics Vol. 246 (2002), p. 1-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur