CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of drying medium, temperature and time on the release of monoterpenes during convective drying of wood chips.

Susanne Danielsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Drying Technology Vol. 20 (2002), p. 1427-1444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 111231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur