CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MODEL OF ULTRASONIC RAY PATHS IN AN ANISOTROPIC WELD BASED ON RAY METHOD

Qingwei Liu (Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen)
Proc. 16th World Conf. on NDT p. 1-8. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur