CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The simSUNDT software and experimental validation of the grain noise model

Håkan Wirdelius (Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen)
Proc. World Congress on Ultrasonics WCU 2003 Vol. 1 (2003), p. 101-104.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur