CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filtering technique applied to synthetic radiograms and images from a high resolution digital radiographic system

Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Lars Hammar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Competent Design by Castings, VTT Symposium 237 p. 101-122. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur