CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low cycle fatigue behaviour of railway wheel steels including temperature effects

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proceedings of 11th Intern. Conf. on Fracture, Torino, March 2005 p. 6 pages. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur