CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic strain ageing effects in an extruded AA 7030 alloy subjected to tensile deformation

Magnus Hörnqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proceedings of 11th Intern. Conf. on Fracture, Torino, March 2005 p. 6 pages. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 11114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Plastic Flow Behaviour of Aluminium Alloys Exhibiting Dynamic Strain Ageing