CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material properties affecting the machinability of Inconel 718

Maria Krook (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Viktor Recina ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Superalloys 718, 625, 706 and Various Derivatives - TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) , Ed. E.A. Lorca (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur