CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural Development in the Heat-Affected Zone of Laser-Cladded Steel

Simon Niederhauser (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Peter Sotkovszki (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Zeitschrift für Metallkunde Vol. 96 (2005), p. 370-376.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur