CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of a high resolution digital radiographic system and development of a filtering technique based on wavelet transforms

Håkan Wirdelius (Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen) ; Lars Hammar (Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen)
NDT & E International Vol. 37 (2004), 1, p. 73-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur