CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The voter model with anti-voter bonds

N. Gantert ; M. Löwe ; Jeffrey Steif (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics (02460203 ). Vol. 41 (2005), 4, p. 767-780.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We study the voter model with both positive and negative bonds on a general locally finite connected infinite graph. We obtain various results concerning ergodicity of the process.Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 111028

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur