CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accessibility. Detailed specification of accessibility solutions. D2.2.1a in the project European Bus System of the Future.

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 50 s.
[Rapport]

Nyckelord: accessibility, design guidelines, public transportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 111022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur