CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular dynamics study of the surface melting of iron clusters

Feng Ding (Institutionen för fysik (GU) ; Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Kim Bolton (Institutionen för fysik (GU) ; Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik ; Institutionen för fysik (GU))
European Physical Journal D (14346060). Vol. 34 (2005), 1-3, p. 275-277.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Molecular dynamics simulations have been used to study the surface melting of iron clusters. It is found that, even when the temperature is several hundreds of Kelvin below the cluster melting point, the crystalline center of the cluster is surrounded by surface atoms that exhibit large amplitude diffusion from their original positions. This results in surface melting of the cluster.Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 111008

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur