CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Projektering - ”Indoor Climate Control”: Kursmaterial till kursen VIN041 INSTALLATIONSTEKNIK - PROJEKTERING

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: -0280-8862.- 41 s.
[Rapport]

Nyckelord: HVAC design, indoor climate control, VIN041Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology