CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nytt projekt för bättre luft - Chalmers ska studera luftreningsteknik

New project for improved air - Chalmers to study new air-cleaning technologies

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Ragib Kadribegovic (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 79 (2008), 5, p. 63.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Decentralized pump systems, energy efficiency, motor,Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 110996

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur