CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Picosecond scale experimental verification of a globally convergent algorithm for a coefficient inverse problem

Michael V. Klibanov ; Michael A. Fiddy ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Natee Pantong ; John Schenk
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2010-01-27.
CPL Pubid: 110992

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:6