CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decentraliserade pumpsystem sparar energi

Decentralized pump systems save energy

Mark Kretz ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 79 (2008), 5, p. 58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Decentralized pump systems, energy efficiency, motor,Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur