CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooling demand and daylight in commercial buildings - The influence of window design

Hendrik Voll (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Scanvac Newsletter 2, (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Cooling demand, daylight, commercial buildings, window designDenna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur