CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöklassning av byggnader -Dags för fullskaletest

Torbjörn Lindholm (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Miljöforskning (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 110979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur