CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supermarkets, indoor climate and energy efficiency - Field measurements before and after installation of doors on refrigerated cases

Ulla Lindberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Monica Axell ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Niklas Fransson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
International Refirgeration and Air Conditioning Conference, Purdue, USA (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: supermarket, refrigeration, display cabinet, energy, efficiency, indoor climate, thermal comfort, field testDenna post skapades 2010-01-27. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur