CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrix representations and independencies in directed acyclic graphs

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; G. M. Marchetti
Annals of Statistics Vol. 37 (2009), p. 961-978.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-27.
CPL Pubid: 110972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur