CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanomedicine: reshaping clinical practice

B. Fadeel ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; M. Malmsten ; M. Stromme
Journal of Internal Medicine (0954-6820). Vol. 267 (2010), 1, p. 2-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Label-free, nanoparticles, therapyDenna post skapades 2010-01-26. Senast ändrad 2015-07-01.
CPL Pubid: 110954

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Invärtesmedicin

Chalmers infrastruktur