CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy efficient and environmentally friendly air conditioning installations

Katarina Heikkilä (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Sustainability 1, p. 20. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: air conditioning, environment, LCADenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur